Wonen en dagbesteding

De Kleine Ark

Wonen op de Kleine Ark betekent; warmte, veiligheid en waar een gezellige familiesfeer centraal staan. Een stevige basis waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen.

De Kleine Ark Oudkarspel

In Oudkarspel wonen 7 a 8 volwassenen, op de Elzenlaan wonen 5 volwassenen. Natuurlijk heeft iedereen een verschillende achtergrond, ieder een eigen ontwikkeling doorgemaakt en iedereen leeft met zijn of haar eigen vragen aan de begeleiders, de mensen aan wie ze zijn toevertrouwd. Vragen over bijvoorbeeld wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

Ieder mens zal zich gelijkwaardig en zinvol willen voelen in deze wereld. Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat er mogelijkheden en hulpmiddelen aangeboden worden.

De Kleine Ark specialiseert zich hierin als kleine werk- en leefgemeenschap door het bieden van:

 • deskundige zorgverlening en vraaggerichte begeleiding;
 • verschillende werkplaatsen en – projecten;
 • integratie, participatie in de (directe) samenleving;
 • creatieve, sportieve en educatieve activiteiten;
 • therapie en medische ondersteuning.

Wat maakt de Kleine Ark zo bijzonder?

Wij streven er naar om samen met de bewoners, de ouders en de medewerkers vorm te geven aan de organisatie. Gezamenlijk geven zij vorm aan de woonsfeer, aan hun werk en aan het culturele leven. Er wordt gestreefd naar zorg op maat voor iedere bewoner en deelnemer in de dagbesteding.

De persoonlijke band tussen de bewoner en de begeleider is essentieel. De begeleider is, net als de bewoner die aan zijn zorg is toevertrouwd, in voortdurende ontwikkeling. Heel vaak zal een bewoner je de ogen openen voor de mogelijkheden die je als begeleider zelf nog hebt. Of je leren je eigen beperkingen onder ogen te zien.

Antroposofie

Wij putten onze inspiratie onder meer uit de antroposofie; een ritmisch dagprogramma, dagopening, weeksluiting en jaarfeesten geven het leven een duidelijke structuur.

De mens met een beperking is in de antroposofische heilpedagogie niet een mens dat voorgoed op een zijspoor staat. In tegendeel zelfs; voor ieder mens ligt een toekomst in het verschiet waarin het zijn of haar eigen waardevolle bijdrage kan leveren.

Het is van wezenlijk belang dat de ouders en familie betrokken zijn bij dit groei- en zelfontplooiingsproces. De lotsverbondenheid tussen bewoners en ouders alsmede familieleden is immers een feit.

Wonen

We hebben twee verschillende woongroepen op de twee locaties. Al onze bewoners hebben een eigen kamer, daarnaast is er ook de gezelligheid van elkaar tijdens de maaltijden en de activiteiten die in het weekend en ’s avonds worden ondernomen. Op beide locaties is er een mogelijkheid om te logeren, waardoor een geleidelijke overgang naar wonen in een groep mogelijk is. Er is dag en nacht een medewerker aanwezig op beide woonhuizen.

Werken

Onze werkplaatsen bevinden zich aan de Voorburggracht in Oudkarspel. Wij hebben een bakkerij, pottenbakkerij, viltwerkplaats, houtkloverij en een grote groente- en siertuin waar we dagelijks met elkaar aan het werk zijn. We houden rekening met wat de bewoner en deelnemer het liefst doet en waar deze goed in is. Wij vinden dat een gevarieerd werkaanbod motiveert en stimuleert om lekker aan het werk te gaan en te blijven.

Werken in de Kleine Ark is op die manier een wederkerig proces. Waar twee of meer mensen in ontwikkeling zijn, is de begeleider ook nooit de meerdere van een bewoner, maar zijn zij samen op weg.

Elke bewoner/ deelnemer heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt waardoor er binnen de groep sprake is van verschillende “ontwikkelingsniveaus”. De begeleiders ondervangen deze verschillen door met veel creativiteit aan te haken bij de bewoners/deelnemers.

Rode draad is het ontdekken van de eigen (on)mogelijkheden en het leren van de eigen vaardigheden.

Leren

Ontwikkeling en zelfstandigheid staan in het wonen en werken centraal. Naast het leren van diverse vaardigheden of een beroep, ligt de nadruk ook op het samenleren, samenwonen, samenwerken en samenleven.

Wat kun je nog meer allemaal bij ons leren?

 • dieren verzorgen;
 • houthakken en houtkloven;
 • jams, appelmoes en zuurkool maken;
 • bomen snoeien;
 • planten kweken;
 • brood en appeltaart bakken;
 • schilderen;
 • producten van papier-maché maken;
 • speksteen snijden;
 • pottenbakken;
 • vilten.

Leven

Regie over het eigen leven is voor iedereen belangrijk. Wij doen ons best om de eigen keuze en wilsrichting van onze bewoners te herkennen en te respecteren. Het samenleven in een groep brengt veel leven en gezelligheid met zich mee, eigenlijk een groot gezin met alles erop en eraan!

Samenwerking is een sleutelwoord bij de Kleine Ark. De deskundigheid van ons team wordt versterkt door orthopedagogische en therapeutische ondersteuning, zoals bijvoorbeeld muziektherapie en logopedie.

De deskundigheid van onze medewerkers, therapeuten, pedagoog en natuurlijk de ouders is daarom ook dienstbaar aan de belangen van de Kleine Ark. Belangrijke beslissingen over de bewoners worden vanzelfsprekend altijd in overleg met betrokkenen genomen.

Aan de medewerkers stelt de Kleine Ark andere vragen dan de meeste instellingen doen. Kenmerkend is dat er een zeer individuele wijze van omgaan met de bewoners gevraagd wordt. De continuïteit van de begeleiding en de zorg staan voorop en daarmee ook de professionele aspecten van de heilpedagogie.

Kleinschaligheid speelt hierin een belangrijke rol. Hierdoor is het mogelijk snel en flexibel te anticiperen op veranderingen in de zorgvraag van onze bewoners daar waar dit nodig is.

Organisatie

De kringorganisatie van de Kleine Ark beantwoordt aan het streven naar het vormen van een gemeenschap. De bewoners, ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd in drie aparte kringen. Deze kringen overleggen gemiddeld drie keer per jaar. Bij een goed functioneren van deze kringorganisatie kunnen bewoners, ouders/familieleden en vaste medewerkers meedenken en besluiten over het werken en samenleven in onze gemeenschap. Uiteindelijk vertegenwoordigt de voorzitter uit de drie kringen deze in de Kleine Ark Kring (KLAK), die de hele organisatie in zicht heeft en waar beleid over het geheel wordt voorgedragen aan het bestuur en wordt vastgesteld.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Michael Deen, secretaris vacant, penningmeester en ouder Marko Pantelic,  bestuurslid Anne Oostenveld.

Stichting de Kleine Ark is aangesloten bij de Geschillencommissie; www.degeschillencommissie.nl