Aanmelden

Voor wie is wonen en werken op de Kleine Ark geschikt?

De Kleine Ark richt zich op mensen met een verstandelijke beperking en autisme, die een indicatie hebben van minimaal VG 4, een beschermd verblijf nodig hebben met een wakende of slapende wacht en waarbij begeleiding voortdurend in de nabijheid is.

De bewoner heeft een eigen inkomen (salaris en/of uitkering) om de woonlasten zelf te dragen. Ook is er de mogelijkheid om enkel te komen werken in onze dagbestedingswerkplaatsen.

Voor wie is wonen en werken op de Kleine Ark niet geschikt?

  • Bewoners met een ernstige lichamelijke beperking en/of als de dagelijkse verzorging volledig moet worden overgenomen.
  • Het moeten verlenen van verpleegkundige zorg meer dan door de thuiszorg op locatie verleend kan worden.
  • Bewoners die psychotisch zijn of een grote kans hebben op een recidief daartoe.
  • Bewoners met agressieproblematiek welke niet door de gedragswetenschapper/psycholoog of woonbegeleider te reguleren is.

Kosten 24 uur zorg

Wonen en/of werken bij de Kleine Ark is in principe voor iedereen financieel haalbaar

De woonkosten van wonen op de Kleine Ark bestaan uit huur, service – en schoonmaakkosten en bijdragen voor onder andere de maaltijden en het wassen van kleding. Elke bewoner mag, indien gewenst de eigen kamer naar eigen wens en smaak verven, stofferen en inrichten. Dit is wel op eigen kosten. Vaak betalen onze bewoners de huurkosten uit een Wajong-uitkering. Uiteraard mag ook de familie bijdragen.

De zorgkosten worden over het algemeen betaald uit het persoonsgebonden budget van de bewoner. Een zorgindicatie is door iedereen met een beperking aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Kosten voor huis- en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering.

Dagbesteding

Voor het deelnemen aan de dagbesteding is een bijdrage benodigd, welke over het algemeen betaald wordt uit het persoonsgebonden budget (PGB) van de deelnemer.

Logeren

Zowel op de Ark als op de Els bestaat de mogelijkheid om te logeren. Dit kan in het weekend maar ook door de weeks. De kosten hiervoor kunnen worden betaald vanuit het PGB.

Hoe krijg ik een PGB?

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag dat je kunt krijgen om zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen, voorzieningen in te kopen of kosten woonzorg te financieren. Elke inwoner van Nederland die vanwege zijn handicap, beperking of stoornis meer dan gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van het PGB.

Om te kijken of je in aanmerking komt voor extra zorg, begeleiding of individuele voorzieningen of hulpmiddelen moet er allereerst een indicatie worden gesteld. Het hangt van jouw vraag en je beperking af of je dit moet aanvragen bij het CIZ of bij de gemeente waar jij woont.

Heb je een verstandelijke beperking en blijvend 24-uur ondersteuning of zorg in nabijheid nodig?

En ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je hiervoor een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Op de website van het CIZ staat precies hoe je dit doet.

Heb je een verstandelijke beperking en blijvend 24-uur ondersteuning of zorg nodig in nabijheid?

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kan je dit aanvragen bij jouw gemeente. Indien je een intensieve zorgvraag hebt (ZZP 4 en hoger) dan kan je een indicatie aanvragen bij het CIZ.

Meer weten?

Meer informatie over de kosten begeleid wonen en de veranderingen in de zorg kun je vinden op www.hoeverandertmijnzorg.nl. Je kunt ook bellen met het landelijk informatiepunt langdurige zorg . Of kijk eens op MEE. Ook zij helpen jou graag op weg.

Kom je er echt niet uit en wil je meer weten over kosten begeleid wonen, dan kan de Kleine Ark ook hulp bieden. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@dekleineark.nl of 0226-315204.